SZKOLENIE ROZSZERZONE TCCC

Jest uzupełnieniem szkolenia podstawowego. Ze względu na prezentowany zakres szkoleniowy, przeznaczony jest dla personelu medycznego pozostającego w aktywnej służbie w wojsku, policji, agencjach i instytucjach rządowych. Udział w szkoleniu zaawansowanym możliwy po pozytywnym zaliczeniu kursu podstawowego – stanowi dalszą część szkolenia podstawowego). Kurs dostosowany do potrzeb służby bądź instytucji zamawiającej szkolenie (działania w obszarach miejskich.